Over SNTV

Waarom SNTV?

SNTV is opgericht omdat slechts 5 procent van de medewerkers van Webhelp is aangesloten bij een ‘reguliere vakbond’.

Deze 5% heeft inspraak over CAO aangelegenheden. De overige 95% moet dat met lede ogen aanzien.

 

Wil je inspraak? Wil je meedenken? Wil je meebeslissen?

Meld je dan NU aan als lid van SNTV.

DIT GELDT OOK VOOR UITZENDKRACHTEN!

 

SNTV kent geen hoge overhead kosten, alle fondsen komen ten goede aan het doel van deze bond.

De contributie is vastgesteld op €5,00 per maand. Tevens is de mogelijkheid er om als Webhelp medewerker te betalen vanuit je brutoloon. Dit komt neer op ongeveer €3,00 netto per maand, welke door Webhelp wordt ingehouden op je brutoloon.